Revive Retail Begagnad Produktgaranti 1 år

Vi på Revive Retail strävar efter att ge dig en trygg och pålitlig upplevelse när du investerar i begagnade produkter från oss. Därför erbjuder vi möjlighet att köpa till en produktgaranti på 1 år. Nedan är villkoren för denna garanti:

1. Garantiperiod

Din garantiperiod är ett år från inköpsdatum.

2. Vad vår garanti täcker

Vår garanti täcker endast material- eller tillverkningsfel som visar sig under garantiperioden och som inte fanns vid inköpet.

Vi står inte ansvariga för skador orsakade av felaktig användning, olyckor, modifieringar av Produkten, försumlighet, fukt-, tapp eller stötskador eller andra omständigheter som inte kan tillskrivas tillverknings- eller materialfel. 

Slitage från normal användning täcks inte.

3. Anspråk på Garanti

Om du upptäcker ett fel som omfattas av garantin, kontakta vår kundtjänst och tillhandahåll följande information:

Köpbevis (kvitto eller orderbekräftelse)

En detaljerad beskrivning av felet

Serienummer och modellnummer (om tillämpligt)

Vi kommer att bedöma ditt anspråk på garantin och kan begära att Produkten returneras för undersökning.

Ingen självrisk.

Fraktkostnader och hanteringsavgifter tillkommer. 

4. Garantiåtgärder

Om ditt anspråk på garantin godkänns, kommer vi i första hand reparera produkten. Om produkten inte kan repareras får du samma eller en lika bra ersättningsprodukt.

Vi förbehåller oss rätten att använda renoverade delar eller produkter vid garantireparationer eller utbyten.

5. Uteslutning av Ansvar

Enligt tillämplig lag, ansvarar Revive Retail inte för förlorade intäkter, förlorad data eller någon annan följdskada som uppstår i samband med användningen av Produkten eller att produkten gått sönder

6. Överförbarhet av Garanti

Denna garanti är begränsad till den ursprungliga köparen av garantin och är inte överförbar till andra.

8. Ändringar av Villkoren

Revive Retail AB förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor. Eventuella ändringar kommer att meddelas på vår webbplats eller på annat lämpligt sätt.

Genom att använda Produkten och acceptera dessa Villkor erkänner du att du har läst, förstått och accepterat garantivillkoren för från Revive Retail.